Vrijwilligers

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die op digitaal gebied hun steentje kunnen bijdragen aan onze organisatie. Bel of kom even Iangs als u hiervoor interesse hebt.