writing 1149962 1280

De tijd van brieven schrijven is nu echt voorbij.

Dat meldt de Rijksoverheid, die een onderzoek liet doen naar de postmarkt. Zoals bekend wordt er elk jaar minder post verstuurd. Brieven zijn uit de tijd geraakt. Mensen communiceren het liefst digitaal via WhatsApp. Pakjes worden juist wel veel vaker verstuurd. Dat komt door de opkomst van webwinkels.

Post is gedoe
In een paar jaar tijd zijn we massaal overgestapt naar communiceren via een app. In 2011 vonden mensen het sturen van papieren post nog leuk. Anno 2017 vinden we het 'gedoe' en ook te duur met 78 cent per postzegel. WhatsApp voert de lijst aan van meest geliefde communicatiemiddelen. Daarna volgen de mobiele telefoon, e-mail, de vaste telefoon, sociale media en dan pas papieren post. Wilt u ook meer weten? DigiBuurt biedt een oplossing... Want DigiBuurt is ook leercentrum van Seniorweb;  Daar wordt u precies verteld wat u het beste kunt doen.