APK ook voor computers

apk

Uit onderzoek blijkt, dat veel klanten een "APK" voor hun computer of laptop willen. Ook bij het landelijke Seniorweb komt deze wens naar voren. Computervirussen, crashes en (dergelijke) berichten zorgen voor ongerustheid onder de mensen.

In maart 2018 zijn we begonnen met een APK-dienst. De belangstelling was enorm groot: een goede reden om nogmaals hier aandacht aan te besteden, ook omdat het echt zo belangrijk is. Op dinsdagmiddag of woensdagmorgen kunt u met laptop of computer onder de arm binnenlopen. Wilt u echter wachttijden voorkomen? Dan kunt u beter een afspraak maken op tel 06 5726 2117. Deze "APK-keuring" is gratis.

 

De vrijwilligers met meer technische kennis zijn dán aanwezig en kunnen dan door het testen v an uw pc/tablet een rapport opstellen, waaruit de "gezondheid" van uw computer blijkt. Ook wordt gekeken hoe snel dat ie opstart en of er nog voldoende beschikbare ruimte over is. Zijn er problemen met e-mailen of zijn er conflicterende programma's? Allemaal vragen die tijdens zo'n test wat beter te beantwoorden zijn. 

keuringsrapport: Na de "APK" keuring krijgt u een keurig verslag mee en natuurlijk een advies wat u verder kunt doen. Dat kan dan een kleinere of grotere ingreep zijn, die dan tegen betaling kan worden verricht.

Met vragen kunt u trouwens altijd bij ons binnenlopen. elke werkdag zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig.

Volg Ons:

facebook twitter. twitter. whatsapp

 Digibuurt is via WhatsApp te bereiken onder nummer 06 5726 2117